Výtahy Tempír

 

Opláštění výtahových šachet

+420 583 413 823

Opláštění šachet

Opláštění šachet

desky Knauf Diamant

nebo

Opláštění výtahových šachet provádíme v několika variantách dle požadavků zákazníka. K opláštění šachet používáme nejčastěji:

cementotřískové desky CETRIS

Jednotlivé desky jsou spojeny H lištami a rohy výtahových šachet osazujeme nerezovými lištami.


Opláštění šachet provádíme ve 3 základních variantách:

Varianta č.1


Původní zábradlí po provedení opláštění rozšíříme a kotvíme nazpět.


Varianta č.3


Podestu za schodištěm rozšíříme až k výtahové šachtě, zábradlí zdemontujeme a nahradíme komaxitovaným madlem na stěně schodiště.


Varianta č.2


Část původního zábradlí demontujeme, ponecháme pouze zábradlí za výtahovou šachtou. Zdemontované zábradlí nahradíme madlem na stěně schodiště komaxitovaným madlem.